Obec Druhanov
ObecDruhanov

6. Vývoj počtu obyvatel obce

Rok - Počet obyvatel - Počet domů

 • 1653 - 40 - (odhad)7
 • 1825 - 116 - nezj.
 • 1840 - 134 - nezj.
 • 1850 - 120 - nezj.
 • 1870 - 190 - 22
 • 1880 - 186 - 23
 • 1890 - 307 - 28
 • 1900  - 274 - 28
 • 1910 - 314 - 33
 • 1920 - 314 - 36
 • 1930 - 278 - 39
 • 1950 - 293 - 45
 • 1961 - 140 - 34
 • 1970 - 129 - 34
 • 1980 - 126 - 35
 • 1991 - 110 - 35
 • 1996 - 114 - 37
 • 1998 - 108 - 37

Nejvyšší počet obyvatel obce, 314 občanů, byl mezi léty 1910-1920. Tento vysoký počet obyvatel nejvíce ovlivnil nárůst trvale bydlících občanů v osadě Josefodol, což souviselo s konjunkturou v místní sklárně a zvýšením počtu bytů pro sklářské dělníky. Do roku 1950 došlo jen k mírnému snížení počtu obyvatel obce.

V roce 1960, v důsledku administrativního odtržení osady Josefodol od obce a přičlenění k městu Světlá, došlo k radikálnímu snížení počtu obyvatel obce o 150 osob.

Od roku 1961 do současnosti je zaznamenáván každé desetiletí úbytek o 7-8 obyvatel trvale bydlících, přesto, že počet domů proti roku 1960 je vyšší o 3 domy. Ovšem tři domy jsou trvale neobydlené a 4 jen přechodně. Dva neobydlené domy jsou bývalé výměnky mající samostatné popisné číslo, třetí neobydlený dům je samostatná nemovitost bez sociálního zařízení.

Přechodně obydlené domy slouží k rekreačním pobytům občanů bydlících ve městech. Některé tyto domy jsou dobře zařízené.

Narození občánků

1970-1980

 • žen: 9
 • mužů: 12
 • celkem: 21
 • průměr na rok: 2,1

1981-1990

 • žen: 9
 • mužů: 9
 • celkem: 18
 • průměr na rok: 1,8

1991-1996

 • žen: 6
 • mužů: 7
 • celkem: 13
 • průměr na rok: 2,2

Dožití obyvatel obce - průměrný věk

Do r. 1970 (doložitelná úmrtí)

 • ženy:
  • úmrtí: 3
  • věk: 78,25
 • muži:
  • úmrtí: 7
  • věk: 70,50
 • celkem:
  • úmrtí: 10
  • věk: 72,88

1971-1980

 • ženy:
  • úmrtí: 10
  • věk: 74,05
 • muži:
  • úmrtí: 8
  • věk: 72,21
 • celkem:
  • úmrtí: 18
  • věk: 73,21

1981-1990

 • ženy:
  • úmrtí: 10
  • věk: 80,26
 • muži:
  • úmrtí: 11
  • věk: 74,07
 • celkem:
  • úmrtí: 21
  • věk: 77,01

1991-1996

 • ženy:
  • úmrtí: 3
  • věk: 81,20
 • muži:
  • úmrtí: 3
  • věk: 74,60
 • celkem:
  • úmrtí: 6
  • věk: 77,90

Srovnatelnost: město Světlá n.S.

1998-1999

 • ženy
  • úmrtí: 63
  • věk: 76,11
 • muži
  • úmrtí: 73
  • věk: 70,07
 • celkem
  • úmrtí: 136
  • věk: 72,65

Za posledních třicet let došlo k prodloužení života obyvatel obce. Ženy se dožívají v posledním období, proti dožití před třiceti roky, vyššího věku o necelé tři roky, a muži o více jak čtyři roky.

Ženy proti mužům se v obci dožívají vyššího věku téměř o šest až sedm let.

V porovnání k průměrnému dožití obyvatel ve městě Světlá nad Sázavou za rok 1998, je průkazný vyšší věk při úmrtí obyvatel naší obce. U žen je vyšší tento rozdíl o pět roků a u mužů o čtyři a půl roku. Zřejmě se projevuje vliv zdravějšího prostředí na vesnici, zdravější stravy a lepšího životního stylu.