Obec Druhanov
ObecDruhanov

18. Obecní finance v roce 1999

 • Stav financí k 1.1.1999 - 381 697,92 Kč
 • Příjmy za rok 1999 - 1 478 631,59 Kč
 • Vydání za rok 1999 - 1 350 823,50 Kč
 • Stav financí k 31.12.1999 - 509 506,01 Kč

Příjmy jednotlivě v Kč:

 • Daňová výtěžnost - 306.323.-
 • Prodej stavebních parcel - 298.363.-
 • Státní dotace na opravu cest - 126.400.-
 • Prodej plynárenských a energetických akcií - 272.000.-
 • Poplatek ze psů - 1.025.-
 • Úroky - 4.918,65.-
 • Poplatek za poškozené a užívané cesty - 51.762,60.-
 • Tržba za dřevo - 400.256.-
 • Za dodanou vodu - 15.075.-
 • Ostatní příjmy - 55.518,34

 

Vydání jednotlivě v Kč:

 • Oprava cest a kanalizace - 496.191,-
 • Náklady na les - 174.609,-
 • Plynofikace - 139.010,-
 • Nákup pozemku - 95.425,-
 • Nákup počítače - 48.645,-
 • Nákup křovinořezu - 23.399,-
 • Náklady na vodu - 69.541,-
 • Dotace na autobusovou linku - 22.829,-
 • Správa obce - 152.100,-
 • Elektřina - 25.400,-
 • Odvoz odpadů - 10.340,-
 • Školné, odvod do Světlé - 55.328,-
 • Hasičská výzbroj - 21.738,-
 • Telefon - 9.419,-
 • Cestovné - 1.794,-
 • Ostatní vydání - 5.055,-