Veřejná správa online
Zlatý erb Města a obce online Města a obce online
Deník veřejné správy
Zlatý erb  Vesnice roku
vismo IN

Elektronický portál územních samospráv

Short english summaryPod záštitou Svazu měst a obcí ČR
Druhanov
Kraj Vysočina | okres Havlíčkův Brod
Zpět na Základní stránku úřadu
Povinně zveřejňované informace:
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 1999
(1) Každý povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona obsahující následující údaje:
a) počet podaných žádostí o informace,
0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu,
0
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů,
0
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
0

Výroční zpráva za rok 2000

a) počet podaných žádostí o informace,
0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu,
0
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů,
0
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
0Výroční zpráva za rok 2001
a) počet podaných žádostí o informace,
0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu,
0
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů,
0
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
0


Výroční zpráva za rok 2002
a) počet podaných žádostí o informace,
0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu,
0
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů,
0
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
0


Výroční zpráva za rok 2003
a) počet podaných žádostí o informace,
0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu,
0
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů,
0
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
0


Výroční zpráva za rok 2004
a) počet podaných žádostí o informace,
0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu,
0
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů,
0
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
0


Výroční zpráva za rok 2005
a) počet podaných žádostí o informace,
0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu,
0
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů,
0
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
0


Výroční zpráva za rok 2006
a) počet podaných žádostí o informace,
0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu,
0
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů,
0
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
0


Výroční zpráva za rok 2007
a) počet podaných žádostí o informace,
0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu,
0
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů,
0
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
0


Výroční zpráva za rok 2008
a) počet podaných žádostí o informace,
0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu,
0
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů,
0
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
0


Výroční zpráva za rok 2009
a) počet podaných žádostí o informace,
0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu,
0
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů,
0
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
0


Výroční zpráva za rok 2010
a) počet podaných žádostí o informace,
0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu,
0
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů,
0
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
0


Výroční zpráva za rok 2011
a) počet podaných žádostí o informace,
0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu,
0
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů,
0
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
0


Výroční zpráva za rok 2012
a) počet podaných žádostí o informace,
0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu,
0
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů,
0
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
0


Výroční zpráva za rok 2013
a) počet podaných žádostí o informace,
0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu,
0
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů,
0
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
0


Výroční zpráva za rok 2014
a) počet podaných žádostí o informace,
0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu,
0
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů,
0
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
0


Výroční zpráva za rok 2015
a) počet podaných žádostí o informace,
0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu,
0
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů,
0
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
0


Výroční zpráva za rok 2016
a) počet podaných žádostí o informace,
0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu,
0
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů,
0
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
0


Výroční zpráva za rok 2017
a) počet podaných žádostí o informace,
0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu,
0
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů,
0
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
0


Výroční zpráva za rok 2018
a) počet podaných žádostí o informace,
1
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu,
0
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů,
0
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
0


Výroční zpráva za rok 2019
a) počet podaných žádostí o informace,
0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu,
0
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů,
0
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
0


Výroční zpráva za rok 2020
a) počet podaných žádostí o informace,
0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu,
0
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů,
0
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
0


Poslední změnu provedl Ing. Josef Horní dne 13.3.2021 06:38:19

Zpět na Základní stránku úřadu

Zpět na titulní stránku portálu MOOL
Katalog dodavatelů městům a obcím | Deník veřejné správy | Soutěž Zlatý erb | Soutěž Vesnice roku | Diskuzní fórum územní samosprávy(c) WEBHOUSE, s.r.o. Ve spolupráci Triada, spol. s r.o.
© 1996 web & design , redakční systém
Tiráž portálu MOOL a informace o zdrojích dat